Ett telefonsamtal till färdigt tak!

Exempel på montageplan vid byte av tak på standardvilla, ca 150 m² tak, taklutning 22°-35°:

Dag 1: Bygger ställning

Dag 2: Avrivning, pappning, underbeslag, läktning

Dag 3: Montering av rännor och fotplåt

Dag 4: Läggning av pannor

Dag 5: Tillverkning av plåtdetaljer (vindskiveplåtar, huvar, avluftare, skorstensbeslag mm)

Dag 6: Montering av plåtdetaljer

Dag 7: Rivning av ställning, städning

Vi ombesörjer även sanering av eternittak.

Arbetet utförs enligt Hus AMA 21. Skatteverkets regler för ROT-avdrag gäller.